Home » Hírek » Országos

Országos

A bihari Hegyköz magyarlakta településeinek lakói számtalan panaszt fogalmaztak meg a helyi tömegközlekedést lebonyolító cég szolgáltatásainak minőségét illetően. A kizárólag a profitot szem előtt tartó, Síter-Tóttelek-Hegyközcsatár-Hegyközpályi-Nagyvárad távon buszjáratot üzemeltető cég többször bizonyította már, hogy semmibe veszi a járműveit jobb híján igénybe vevő helyi lakosok érdekeit, és pusztán pénzforrásként tekint rájuk. Legutóbbi intézkedésükkel, mellyel egyoldalú módon, egyik napról a másikra drámaian megritkították az említett útvonalon közlekedő buszaik számát, lehetetlen helyzetbe hozták egy teljes kisrégió kiszolgáltatott lakosságát. A hegyköziek helyi munkalehetőségek híján ugyanis főleg nagyváradi munkahelyekre kénytelenek ingázni, a mindennapi betevő falatot megkeresni. Ugyancsak nehéz helyzetbe kerültek a megyeszékhely iskoláiba járó hegyközi magyar diákok, akik napi szinten vették igénybe a buszjáratot.

Az Erdélyi Magyar Néppárt újonnan megválasztott elnökének, Csomortányi Istvánnak, első hivatalos találkozójára a budai Karmelita kolostor épületében lévő Miniszterelnökségen került sor. A Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettessel való találkozóra elkísérték Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor korábbi Néppárt-elnökök is.

Kolozsváron tartott bemutatkozó sajtótájékoztatót Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt frissen megválasztott elnöke és Szilágyi Zsolt, a Néppárt korábbi elnöke.

 

Nagyváradon tartotta 6. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. A tanácskozáson 170 küldött vett részt, akik szoros versenyt követően – 84-83 arányban, 3 érvénytelen szavazat mellett – választották meg Csomortányi Istvánt országos elnöknek kihívójával, Soós Sándorral szemben. Alelnöknek választották Kolcza Istvánt, Vinczellér Árpádot, Pálosi Csabát, Zatykó Gyulát, Toró T. Tibort és László Györgyöt.

Fájó és méltatlan, hogy még nemzeti ünnepünk sem mentes a politikai háborúskodástól és egyesek hamis, rágalmazó, gyalázkodó, de ünnepinek mondott megszólalásaitól. Ismét végig olvasva Szabó Ödön március 15-i beszédét azonban egyértelmű, hogy kötelességünk az igazság javára és védelmében újból és újból megszólalni.


Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szilágy megyei vezetősége március 15-én több helyen is elhelyezte koszorúit – megemlékezve az 1848-1849-es hősökről.

Március 9-én a sepsiszentgyörgyi Orchidea vendéglőben került sor az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei küldöttgyűlésére. A közel 50 megjelentet Kolcza István helyi elnök köszöntötte.

Mint minden évben, még a központi ünnepség előtt, több nagyváradi helyszínen is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A hagyományok szerint az első helyszín Rulikowski Kázmér sírja volt, ahol Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke tartott rövid történelmi visszatekintést, kiemelve a magyar szabadságharc mellé állt, lengyel származású dzsidás százados hősiességét, akinek szabadságszeretete erősebb volt mint saját életének féltése. A bátor tettéért kivégzett katonának hálásak lehetünk mi, kései magyarok, húzta alá a szónok, mert rávilágított a szabadság egyetemességére. A rövid beszéd után a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit Rulikowski sírjánál.

A megemlékezés az egykori Olaszi temetőnél folytatódott. Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke beszédében kiemelte, hogy a magyaroknak nemes, tiszta ünnepei vannak. „Mi nem a területszerzést és a harácsolást ünnepeljük, hanem a szabadságot, melynek egynek és oszthatatlannak kellene lennie mindenki számára. Mást jelent a szabadság Magyarországon, és mást jelent nekünk, itt a Partiumban. Ki kell állnunk nemzeti jelképeink mellett, és a mai kor eszközeivel harcolnunk kell azok oldalán, akik a szabadság mellett vannak, azok ellen, akik meg akarnak fosztani minket szabadságunktól” – hangsúlyozta Zatykó Gyula. A beszédet követően itt is koszorúzással ért véget a rövid megemlékezés.

A délelőtti megemlékezések következő helyszíne a Petőfi-park volt, ahol hagyományosan a forradalmár költő mellszobránál emlékeznek meg minden évben a nagyváradi magyarok. Itt Habinyák István, a Néppárt nagyváradi alelnöke mondott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte, hogy 1848, 1956 vagy 1989 után napjainkban is meg kell vívnunk harcainkat, hiszen számtalan támadás éri közösségünket. Felhívta a figyelmet az egység fontosságára, hiszen sokkal több dolog köti össze a magyart a magyarral, mint ami szétválasztja. Példaként a márciusi ifjak tetterejét, hazaszeretetét említette, hiszen nyomdokaikba lépve erőt meríthetünk a valódi összefogáshoz. A beszédet a Szacsvay Imre Általános Iskola harmadikos diákjainak alkalomhoz illő éneke követte.

Az egész napos megemlékezéssorozat utolsó délelőtti eseményére a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban, közismertebb nevén a Barátok templomában került sor, ahol a résztvevők megkoszorúzták a Nagyváradon elhunyt Farszádi Kováts Mihály síremlékét. Az altemplomban rövid beszédet tartott Moldován Gellért Lajos, a Néppárt nagyváradi elnöke, aki arra hívta fel a figyelmet, milyen sokat köszönhetünk azoknak, akik túlélve a szabadságharc időszakát, tovább adták a lángot a következő nemzedékeknek. Beszédében Farszádira vonatkoztatva idézte Aulich tábornok szavait: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.” A beszédet koszorúzás követte, majd a jelenlevők imával és a Himnusz eléneklésével zárták az eseményt.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171-ik évfordulóját ünnepelte Nagyvárad magyarsága 2019 március idusán. A Magyar Polgári Egyesület néptáncos toborzójára szép számmal összegyűlt váradiakat a kellemetlen, hideg és esőbe hajló időjárás sem riasztotta el az ünnepléstől. Büszkén lobogtak a magyar zászlók Nagyvárad Szent Lászlóról elnevezett főterén, az ágyai és biharkeresztesi néptáncosok igazi ünnepi hangulatot teremtettek, nemkülönben az alkalomhoz illő szavalatok. A toborzót követően a több száz fős tömeg méltóságteljes menetben vonult át az Ezredévi Emléktérre, ahol a Néppárt központi megemlékezésére került sor.


Székelyudvarhelyen tartotta március 15-én központi megemlékezését az Erdélyi Magyar Néppárt. Az ünnepi eseményen jelen volt és beszédet mondott Szilágyi Zsolt, a Néppárt országos elnöke is.

 
Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria